نام استاد: همایون فرهنگ فر

مرتبه علمی: استاد

پست الکترونیک: hfarhangfar@birjand.ac.ir

آدرس وب سایت: http://drfarhangfar.irmasters.ir

فایل رزومه: دانلود رزومه


نام واحد: دانشکده کشاورزی - گروه علوم دامی

تلفن : 279

فاکس: 32254050

محل کار: دانشکده کشاورزی

اخرین وضعیت:

loading
loading
loading
loading
loading

برنامه هفتگی استاد در ترم جاری

ایام هفته / ساعت 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنج شنبه